Erna van Holland

Mijn naam is Erna van Holland. Ik ben ruim 35 jaar werkzaam geweest in het ruimtelijk domein, de stedelijke vernieuwing en transformatie. Aandachtsvelden waren de zoektocht naar de nieuwe identiteit van gebieden en participatie. Daarnaast heb ik gedurende die jaren in het onderwijs gewerkt, bij NEPROM, MUAD en NRP Academie.

Het is nu tijd om de opgedane kennis breder in te gaan zetten, meer voor sociaal-maatschappelijke doeleinden en kennisdeling/ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een bestuursfunctie, coaching, schrijven/redactie of gespreksleiding.

Bestuur

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp (secretaris)

De Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp is in 2022 opgericht. De Stichting werkt in opdracht van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van Voorschoten. Zij adviseert de Congregatie bij de herontwikkeling van Huize Bijdorp en zorgt voor de renovatie of restauratie van een aantal bijgebouwen op de buitenplaats en aan de instandhouding van de historische hakhoutwallen op het terrein.

www.erfgoedstichtinghuizebijdorp.nl

Stichting Djenné (secretaris)

Ik studeerde af bij ‘Bouwen en wonen in ontwikkelingslanden’ bij de Faculteit Bouwkunde aan de TU Eindhoven. Daar was een enthousiaste groep studenten onder leiding van dr. Ir. Wolf Schijns bezit met projecten in Mali; vooral in Djenné. In oktober 2007 werd de stichting Djenné opgericht met als doel om activiteiten en projecten te ondersteunen die de bevolking van Djenné en in de regio ten goede komen. Het betreft duurzame projecten op het gebied van educatie, ambacht, empowerment, kunst, cultuur en bouwkunst. Zes klaslokalen met passend onderwijs zijn al gerealiseerd.

www.djenne.nl

Djenne

Schrijven

JE reis

Een droom werd werkelijkheid: Jan Metz en ik hebben een website gemaakt waar we onze reiservaringen met anderen kunnen delen. Het geeft diepgang aan de zaken die wij onderweg zien en meemaken. Wij zijn oprecht nieuwsgierig naar onze omgeving, met een grote belangstelling voor landschap, stedenbouw, architectuur, geschiedenis en kunst. De website heet: ‘JE reis’: Jan en Erna reis. Ik schrijf en Jan maakt de schetsen en kaarten.

www.jereis.nl

Je reis

Blogs

Ik vind het leuk om blogs te maken, te reageren op wat ik lees, zie en meemaak.

 • Schaalsprong

  Mis de boot niet bij de schaalsprong

  Het is natuurlijk een hele eer om de conferentie van het Watertorenberaad te ontvangen in het Natlab in Eindhoven en een mooie kans om mensen deze stad beter te leren kennen.
  Gemoed

  (Ge)moed

  Ligt het aan de nogal grijze maanden januari en februari, aan de voortdurende stroom van berichten van een falende overheid of aan een verlangen van een leven zonder corona of aan dit alles, dat het me soms te moede wordt.
  Neem verleden mee

  Neem het verleden mee in de toekomst

  In het essay van Frans Soeterbroek Erfgoed als middel, die hij in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft geschreven, lees ik het volgende citaat: “Uit onderzoek van de WHO blijkt dat in contact staan met het verleden bijdraagt aan een gezonder leven.”
  zwerfruimte

  Geraakt door een baksteen

  Ik kan mij voorstellen dat die mensen die weten dat ik in Eindhoven woon, met deze titel denken dat ik aanwezig was bij de rellen in mijn stad bij het ingaan van de avondklok. Dat was gelukkig niet het geval. Nee ik ben geraakt door een denkbeeldige baksteen.

Boek Transformatie

TU Delft maakt in opdracht van het ministerie BZK een boek uit over de transformaties van gebouwen. Er is een breed redactieteam samengesteld om te reflecteren tijdens het schrijven van het boek en om dicht bij de praktijk te staan. Ik ben lid van het redactieteam. Het boek is in maart 2024 uitgekomen en is te vinden op de website van TU Delft.

Boek Transformatie

Advies

NRP

De Stichting Nationaal Renovatie Platform is een netwerk dat met haar partners en andere stakeholders door middel van slimme renovatie, transformatie en herbestemming Nederland toekomstbestendig wil maken. De jaarlijkse NRP Masterprijs wil aanstormend talent de kans geven om nieuwe ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. Ik maak onderdeel uit van het NRP-team en ben secretaris van de jury van de NRP Masterprijs.

www.nrp.nl

NRP

Juul Rameau

Juul Rameau is een kunstenaar die zich laat inspireren door de natuur. Zij vindt het een geweldig interessante uitdaging om tijdloze momenten in de natuur in verschillende dimensies uit te werken in sierlijke, organisch ogende, natuurlijke vormen. Zo ontstaan autonome kunstwerken, veelal van geroest metaal. Ik maak deel uit van haar raad van advies.

https://www.juulrameau.com

 • Juul Rameau

Coaching

Jongerencoach

Er zijn jongeren die iets voor elkaar willen krijgen. Dat kan gaan over opleiding, werk of problemen waar ze niet uit komen. Go4it! koppelt coaches aan jongeren zodat ze door middel van deze ondersteuning leren omgaan met hun problemen en onzekerheden en zo richting leren te geven aan hun leven. Ik ben als coach aan Go4it! verbonden.

www.go4itjongerencoaching.nl

Netwerken

Lid Architectuur Centrum Eindhoven Sociëteit

Architectuur Centrum Eindhoven, ACE, prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

www.architectuurcentrumeindhoven.nl

Contact

Gebouw Parkview, 8e verdieping
Frederik van Eedenplein 17
5611 KT Eindhoven
Nederland