Array ( [ID] => 851 [id] => 851 [title] => IMG_5409 [filename] => IMG_5409.jpg [filesize] => 1714254 [url] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_5409.jpg [link] => https://www.cob-web.nl/projecten/spelregels-voor-vervangende-nieuwbouw-t-zand/img_5409/ [alt] => [author] => 4 [description] => [caption] => [name] => img_5409 [status] => inherit [uploaded_to] => 847 [date] => 2020-03-20 12:41:45 [modified] => 2020-03-20 12:41:45 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://www.cob-web.nl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 4032 [height] => 3024 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_5409-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_5409-340x255.jpg [medium-width] => 340 [medium-height] => 255 [medium_large] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_5409-768x576.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 576 [large] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_5409-720x540.jpg [large-width] => 720 [large-height] => 540 [widget] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_5409-320x240.jpg [widget-width] => 320 [widget-height] => 240 ) )

PROJECTEN

Overzicht

Spelregels voor vervangende nieuwbouw ‘t Zand

Corporatie Woongoed is eigenaar van woningen in het gebied ’t Zand in Middelburg. De woningen zijn ontworpen door architect ir. Briët in de stijl van de Delftse school. De eerste fase van deze woningen is gerealiseerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, de tweede kort daarna. Dit is terug te vinden in de woningen. Door materiaalschaarste zijn andere oplossingen gekozen dat te doen gebruikelijk, zo liggen de balken in de vloeren andersom om met korte balken te werken. In 1944 is het merendeel van de woningen onder water komen te staan tijdens de inundatie. Dit heeft als gevolg gehad dat er zout in de gemetselde muren is terecht gekomen. Veel pogingen zijn gedaan om de hierdoor ontstane problematiek het hoofd te bieden (o.a. door het aanbrengen van een asbesthoudende pasta). Maar het binnenklimaat van de woningen blijft slecht. De corporatie wil graag gezonde en duurzame woningen voor de primaire doelgroep aanbieden en heeft het besluit genomen om de woningen te slopen. Bewust van de culturele en emotionele waarde van deze woningen, heeft Woongoed een proces opgestart met de bewoners, omwonenden en belanghebbenden om een spelregelkaart te maken voor de vervangende nieuwbouw. COB-WEB advies heeft samen met Ineke Hulshof (Hulshof Architecten) de corporatie begeleid in dit proces van participatie.

26 mensen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de plangroep om samen te werken aan de concept spelregelkaart. In drie bijeenkomsten is gewerkt aan het ophalen van de ingrediënten voor deze kaart en in de laatste bijeenkomst is de concept spelregelkaart aan de plangroep voorgelegd. Wat staat er zoal in deze spelregelkaart? De hoofdopzet van de buurt, kleuren gevels, daken en kozijnen. Zaken als meer bomen, goede hemelwaterafvoeren zijn meegenomen in de strijd tegen hittestress en klimaatbestendigheid. Een wensenlijst is er ook: graag nog een aantal architectonische details die de huidige woningen zo kenmerken en zaken voor het overleg met de gemeente over het verkeer, het parkeren en de inrichting van het openbaar gebied.

Corporatie
woningbouwcorporaties en -verenigingen
Participatie
de buurt en stad als medespeler

Delen: