Array ( [ID] => 861 [id] => 861 [title] => huize bijdorp 4 [filename] => huize-bijdorp-4.jpg [filesize] => 3496082 [url] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/08/huize-bijdorp-4.jpg [link] => https://www.cob-web.nl/projecten/spelregelkaart-huize-bijdorp/huize-bijdorp-4/ [alt] => [author] => 4 [description] => [caption] => [name] => huize-bijdorp-4 [status] => inherit [uploaded_to] => 859 [date] => 2020-08-12 12:42:51 [modified] => 2020-08-12 12:42:51 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://www.cob-web.nl/wp-includes/images/media/default.png [width] => 4032 [height] => 3024 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/08/huize-bijdorp-4-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/08/huize-bijdorp-4-340x255.jpg [medium-width] => 340 [medium-height] => 255 [medium_large] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/08/huize-bijdorp-4-768x576.jpg [medium_large-width] => 768 [medium_large-height] => 576 [large] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/08/huize-bijdorp-4-720x540.jpg [large-width] => 720 [large-height] => 540 [widget] => https://www.cob-web.nl/wp-content/uploads/2020/08/huize-bijdorp-4-320x240.jpg [widget-width] => 320 [widget-height] => 240 ) )

PROJECTEN

Overzicht

Spelregelkaart Huize Bijdorp

Huize BijdorpNadat in het najaar van 2019 samen met de Congregatie van de Heilige Catharina van Siëna van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten en de gemeente Voorschoten is gewerkt aan een gezamenlijke toekomst in de vorm van een ID-card, is begin 2020 gestart met het werken aan de spelregelkaart. De spelregelkaart is geen masterplan of stedenbouwkundige plan maar een kaart met regels waarin structurerende elementen worden vastgelegd en alle zaken die men op dat moment belangrijk vindt om vast te leggen.

De spelregelkaart is tot stand gekomen in een participatieproces. Tijdens een eerste informatiebijeenkomst, de Toekomstkamer, zijn de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het terrein meegegeven en konden mensen zich opgeven om deel te nemen aan de plangroep. De plangroep is die groep mensen die samen met de landschapsarchitect (Barbara van Dijk, Land-id) onder leiding van COB-WEB advies de spelregelkaart maken. Zusters maar ook ambtenaren en huidige gebruikers hebben naast omwonenden en belangstellenden deelgenomen aan de plangroep. In totaal bestond de plangroep uit 60 mensen. Na drie intensieve avondbijeenkomsten is de concept spelregelkaart gereedgekomen. Door middel van de website was het mogelijk voor iedereen om zijn/haar reacties op het concept kenbaar te maken. Dit was nog aanleiding voor een klein aantal aanpassingen, waarna de spelregelkaart definitief was.

De commissie Wonen Ruimte en Groen en de gemeenteraad kunnen zich vinden in de richting die in de spelregelkaart wordt voorgesteld. Zij hebben gevraagd aan de Congregatie om samen met gemeente en provincie de haalbaarheid van de spelregelkaart te toetsen zodat er een vertaling in een ontwerp bestemmingsplan kan worden gemaakt.

Huize Bijdorp

Marktpartij
belegger, projectontwikkelaar, ontwerp- of adviesbureau
Participatie
de buurt en stad als medespeler

Delen: