Investeer in de toekomst

Ik wil een pleidooi houden om – nu we allemaal het gevoel hebben dat het beter gaat met de economie – weer te investeren. En een investering in de toekomst, is een investering in het bestaande; in bestaand vastgoed. Waarom? Er is voldoende aanbod en er is markt voor herbestemde of gerenoveerde gebouwen. Om dit waar te maken moeten we zorgen voor voldoende creativiteit en een goede aansluiting op de vraag. Hoe doen we dat? Dan investeren we in mensen. En mensen die mij kennen, weten dat je naar mijn mening dit niet beter kunt doen dan door middel van deelname aan interessante netwerken, bijeenkomsten en opleidingen. Het verheugt ons daarom ook enorm dat we met Anke van Hal van TU Delft samenwerken en een maatpak cursus kunnen aanbieden. Er is natuurlijk een groot aanbod aan opleidingen, wat maakt deze zo bijzonder? De online cursus benadert het renoveren vanuit de bewoner en heet daarom ook Energie Vriendelijke Renovatieprocessen. Deelnemers aan de cursus krijgen een gratis workshop volgens de methode van HomeMates van Anke in oktober. En hier zullen we het niet bij laten. We zijn doende om in de toekomst op een nog groter cursusaanbod te kunnen aanbieden.

Investeren in mensen kun je ook doen door middel van de Renda Banenruil. Heb je als aannemer altijd al willen weten hoe het reilt en zeilt bij een corporatie, of andersom, dan heb je nu de kans om dat te doen bij de Renda Banenruil. Ga drie keer een dagdeel bij elkaar in de keuken kijken en bericht elkaar maar ook alle belangstellenden op 24 november wat je ervaringen waren.

 

Terug naar het investeren in de bestaande voorraad. De Stroomversnelling is alom bekend. De leden van de Stroomversnelling leveren geïntegreerde Nul-op-de-Meter woonconcepten met energieprestatiegarantie voor bewoners van huur- en koopwoningen uit de jaren 50-80. Verschillende consortia van corporaties en bouwers zijn doende met de pilotprojecten om te bewijzen dat het mogelijk is om comfortabel te wonen in de huidige woning, zonder te verhuizen, zonder extra woonlasten en met een grote energiebesparing. De intentie is dat deze projecten veel navolging zullen krijgen en dat we daarmee een grote sprong kunnen maken in de verduurzaming van onze grote naoorlogse voorraad. Wij willen het fijne hiervan weten en hebben het consortium van Ballast Nedam en De Loods Architecten bereid gevonden om ons een jaar lang inzicht te geven in hun pilotproject van 18 woningen in Tilburg aan de Le Sage ten Broekstraat. Het gaat dan niet alleen over de succes stories, maar ook over de lessen die onderwijl worden geleerd. Over het perspectief van de bewoner. En die opgedane kennis gaan we, zoals gebruikelijk, met jullie delen.

Renda
Renda is een netwerk dat helpt om duurzamer, innovatiever en beter te investeren in bestaande bouw. Renda gaat over renovatie en transformatie.


deze column is gepubliceerd op

Delen: