Expertise

De rode draad in mijn werkzaamheden, is het leggen van verbindingen tussen mensen om projecten tot stand te brengen en om samen kennis te ontwikkelen. Dat kan op verschillende manieren.

expertise

Proces- en valuemanagement


Het samen inrichten van het proces van stedelijke vernieuwing met de opdrachtgever. Betrekken van de juiste stakeholders bij het project. Samen zorg dragen dat de afgesproken route wordt gevolgd en dat beoogde kwaliteit wordt waargemaakt. En vooral samen waarde creëren.
Valuemanagement biedt de technieken om een project binnen het budget en met een hogere kwaliteit te realiseren. Sturen met als resultaat: de omzet en de baten kunnen worden vergroot door kwaliteit toe te voegen, de variabele en vaste kosten worden verlaagd en de time to market wordt verkleind. De valuemanager helpt de opdrachtgever om een plan van aanpak te maken om het gewenste doel te bereiken en het traject te begeleiden. Sinds 2015 ben ik gecertificeerde valuemanager. Zie dace.nl/value-management.

bekijk projecten >

expertise

Branding en gebiedsmarketing


Branding is werken vanuit de identiteit van een gebied. Bij een transformatie van een gebied, past het vaststellen van de gewenste toekomstige identiteit. De bestaande identiteit is het vertrekpunt. Met een brede groep stakeholders, kenners van het gebied en de toekomstige doelgroep, wordt gewerkt aan de kernwaarden van de nieuwe identiteit. De ‘brand’ werkt sturend in welke initiatieven passen bij het project, bij de selectie van adviseurs, bij het ontwerp en geeft richting voor de gebiedsmarketing.

bekijk projecten >

expertise

Advies


Een adviesrol kan op verschillende manieren worden ingevuld. Een rol in een supervisie- of kwaliteitsteam. Met de kennis van projectontwikkeling en gebiedsexploitatie wordt expertise aan een team toegevoegd om op een vernieuwende wijze invulling te geven aan vragen op het terrein van stedelijke vernieuwing. Het is leuk en nuttig om kennis en ervaring in te brengen door deel uit te maken een Raad van Advies bij bijvoorbeeld startende ondernemingen.

bekijk projecten >

Professionaliseren van dit vak kan alleen met inspiratie, kennis, creativiteit en met anderen.

expertise

Moderator


Het is boeiend om vanuit de rol als gespreksleider of dagvoorzitter mensen het vertrouwen te geven en de ruimte te bieden om aan het woord te komen. Vanuit de ervaring in het veld is er ook inhoud aanwezig om sturing en begeleiding te geven aan pressure cooker meetings e.d. Het blijft een leuke uitdaging om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Vanuit het vakgebied kan ook als spreker worden opgetreden. Moderator en spreker kan ook in het Engels worden aangeboden.

bekijk projecten >

expertise

Educatie


Kennis en ervaring delen is geen eenrichtingsverkeer. De stappen zijn: kennis maken, kennis delen en samen kennis ontwikkelen. Het is leuk om mensen te begeleiden in deze trajecten, zowel een-op-een in een coachingstraject als in onderwijsomgevingen. Dat kan zowel bij hogere en universitair onderwijs als bij postdoctoraal onderwijs. De uitdaging is gelegen om wetenschap en kennis te verbinden met de praktijk zodat de opgedane kennis kan worden toegepast, zowel in het project als in de organisatie.

bekijk projecten >

expertise

Redactie


Schrijven is al lang een passie en dit geldt ook voor het stimuleren van anderen om te schrijven. Artikelen worden geschreven voor de eigen blog, voor de NRP Academie en voor het blad en kennisnetwerk voor de bestaande bouw Renda. Bij Renda is het in de rol van hoofdredacteur inspirerend om samen met de redactieleden ingekomen artikelen te beoordelen, te valideren en het netwerk in te zetten om artikelen te schrijven. Een belangrijke les die is geleerd: kennis ontstaat als mensen bij elkaar zijn. Netwerk bijeenkomsten vormen de basis voor nieuwe artikelen.

bekijk projecten >